chronologische cv

Het chronologisch CV

De betekenis van het woord chronologisch is in volgorde van tijd. Een chronologisch cv legt daarom sterk de nadruk op de tijdsvolgorde. De lay-out van dit cv wordt bepaald door de tijdsvolgorde.

Het chronologisch cv is u ongetwijfeld bekend, want lange tijd was dit cv min of meer de standaard. De geschiedenis van uw carrière zet je in dit cv netjes in volgorde. Je begint bij de opleiding die u het eerst heeft gevolgd. Je eindigt bij het nu.

Je kunt ook beginnen bij het nu (bijvoorbeeld uw huidige baan of stage). Vervolgens werk je toe naar het verleden. Dit wordt doorgaans een a-chronologisch cv genoemd.

Voor wie is het chronologisch cv geschikt?

Bent je een starter op de arbeidsmarkt of een werkzoekende met weinig praktijkervaring? Besluit je om een chronologisch cv te maken? Je vermeldt dan, direct na je persoonlijke gegevens, in chronologische volgorde je opleidingen, je stages en je werkervaring. Het meest waardevolle dat je als starter op de arbeidsmarkt hebt, de door u gevolgde opleidingen, staat dan voorop. Dat is nodig om binnen enkele seconden een positieve indruk te maken op degenen die belast zijn met de werving en selectie van personeel. Deze recruiters zijn vooral op zoek naar cv’s die direct hun interesse prikkelen. Doet je cv dat niet? Dan wordt het waarschijnlijk direct terzijde gelegd.

Voordeel van een chronologisch cv

Recruiters zijn bekend met het chronologische en met het a-chronologische cv. Ze vinden het plezierig dat ze direct kunnen zien of je voldoet aan de gestelde functie-eisen. Ze weten immers direct welke functie je hebt bekleed en welke opleidingen je hebt gevolgd. Ze zien ook direct wanneer je die opleidingen hebt gevolgd en bepaalde functies hebt vervuld. Het chronologisch cv is daarom een erg functioneel cv.

Nadelen van een chronologisch cv

De nadruk ligt bij een chronologisch cv op de tijdslijn. Ben je een bepaalde periode niet actief geweest? Dan zit er een gat in dit cv. Het chronologisch cv heeft als nadeel dat een gat in uw cv direct opvalt. Gaten in een chronologisch cv wekken doorgaans de argwaan van recruiters, zeker als deze gaten groter zijn dan drie maanden. Bij recruiters ontstaat, niet zelden onterecht, de indruk dat je waarschijnlijk niet over voldoende vaardigheden en competenties beschikt om de vacante functie te kunnen vervullen.

Een ander nadeel van een chronologisch cv is dat niet goed duidelijk wordt wie je bent als persoon. Wat zijn je interesses en wat kun je goed? Er wordt geen duidelijk beeld gegeven van je persoonlijkheid. Dat kan bij bijvoorbeeld creatieve functies een nadeel zijn. Wellicht kun je dan beter een ander cv maken.

Een vaardigheden-cv of een creatief cv als alternatief

Natuurlijk wil je een positieve indruk maken. Heb je een gat in je cv? Je kunt dan overwegen om een vaardigheden-cv te maken. Dit cv vergroot de kans om een positieve indruk te maken bij recruiters.

In een creatief cv of in een vaardigheden-cv komt je persoonlijkheid veel beter voor het voetlicht.

Een uitgebreid chronologisch cv

Je kunt ook een uitgebreid chronologisch cv maken. Dan kunt u wel een goed beeld geven van uw persoonlijkheid. Het persoonlijk cv heeft dan de volgende rubrieken:

  • Personalia
  • Profiel: korte omschrijving wie je bent en wat je wil bereiken
  • Opleiding
  • Stages
  • Werkervaring
  • Nevenactiviteiten en hobby’s: sport, vrijwilligerswerk, modelbouw, enzovoorts
  • Vaardigheden en competenties: vaardigheden als taalvaardigheid, computervaardigheid, enzovoorts en competenties als leergierigheid, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, enzovoorts
  • Referenties

Een uitgebreid chronologisch cv geeft recruiters wel de gelegenheid om een beeld te vormen van je persoonlijkheid. Er kan bijvoorbeeld uit blijken dat je leergierig bent, interesse heeft in technische ontwikkelingen en dat u ondernemend bent.

Het vermelden van referenties

Vermeld bij referenties: op aanvraag. Wil je potentiële werkgever referenties inwinnen? Je bent als sollicitant verplicht om toestemming te vragen aan je referent. Je kunt hem dan ook inlichten over de functie-eisen die worden gesteld. Bovendien kun je hem vragen wat hij over je gaat vertellen.

Heb je je ex-werkgever toestemming gevraagd om zijn naam als referentie te vermelden in je sollicitatiebrief? Je loopt dan het risico dat de recruiter je ex-werkgever belt. Je hebt hem niet ingelicht over de functie-eisen van je mogelijk nieuwe functie. Je ex-werkgever kan daar tijdens het gesprek dus niet goed op inspelen. Je weet ook niet wat je ex-werkgever over jou gaat vertellen. Bovendien kan hij het onplezierig vinden om onaangekondigd door een recruiter te worden gebeld.