een gat in je cv

Een gat in je cv wegwerken

Het minimaliseren van de negatieve gevolgen van een gat in je cv

Heb je een ruimte van minstens drie maanden tussen twee jobs in je cv? Dan heb je een gat in je cv. Reden voor een gat in je cv kan bijvoorbeeld zijn ziekte, ontslag, een reis, een sabbatical, zorgverlof of een burn-out. Wellicht maak je je zorgen over het gat in je cv. Bedenk dat je niet de enige bent die langer dan drie maanden geen betaald werk heeft gehad. Een gat op je cv hoeft geen belemmering te zijn. Je moet wel weten hoe je er tijdens je sollicitatie mee omgaat.

Het vermijden van een negatieve indruk

Gaten in je cv roepen bij iedere werkgever vragen op. Niet zelden zal een selecteur denken dat er bijvoorbeeld sprake is geweest van een arbeidsconflict en ontslag. Wellicht is er echter een veel betere reden voor een gat in je cv. Vermeld in je sollicitatiebrief in ieder geval een duidelijke reden voor het gat in je cv. Je voorkomt dan dat een potentiële werkgever een verklaring gaat bedenken die negatief en onjuist is.

Wees in ieder geval eerlijk

Het is in ieder geval belangrijk dat je de ware reden van het gat in je cv vermeldt. Termen als werkpauze en adempauze worden soms gebruikt om de ware reden te verbloemen. De benaming in je cv moet echter wel de lading dekken. Ben je langdurig ziek geweest of heb je in de WAO gezeten? Je kunt die periode dat niet omschrijven als een adempauze.

Het niet vermelden van de reden

Het kan soms verstandig zijn om de reden van een gat in je cv niet te vermelden. Vermelding van een arbeidsconflict als reden doet veel potentiële werkgevers denken dat je ook in hun bedrijf problemen gaat veroorzaken. Ongetwijfeld zullen ze tijdens het sollicitatiegesprek wel vragen naar de reden van ontslag. Beantwoord die vraag eerlijk en kort. Bedenk dat het uiten van kritiek over je vorige werkgever onverstandig is.

Geef je afwezigheid op de arbeidsmarkt een positieve draai

Je inactieve periode op je cv kun je een positieve draai geven. Laat een potentiële werkgever zien dat je ambitieus bent. Je hebt tijdens je werkloosheid een cursus gevolgd. Ook was je actief in het verenigingsleven. Bovendien heb je deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten. Zo krijgt een potentiële werkgever de indruk dat je wel degelijk aan je carrière hebt gewerkt.

Benoem in je sollicitatiebrief dus relevante activiteiten die je hebt ondernomen om jezelf te ontplooien. Denk daarbij niet alleen aan cursussen. Tijdens een avontuurlijke wereldreis van drie maanden heb je waarschijnlijk ook veel geleerd. Het kunnen ondernemen van een wereldreis toont je sterke kant. Bedenk dat een gat in je cv nog geen gat in je persoonlijke ontwikkeling hoeft te betekenen.

Laat ook in het sollicitatiegesprek je ontwikkeling naar voren komen

Neem tijdens een sollicitatiegesprek een houding aan van enthousiasme en lef. Dat maakt op veel selecteurs een positieve indruk. Zorg ook dat je gewapend bent tegen lastige vragen. Beantwoord de vraag waarom jij een gat in je cv hebt niet met een overvloed aan informatie. Bereid je goed voor op deze onvermijdelijke vraag. Bedenk dus hoe je een gat in je cv het beste kunt verwoorden. Heb je bijvoorbeeld vanwege psychische klachten langere tijd niet kunnen werken? Gebruik dan niet de term psychische klachten. Zeg bijvoorbeeld dat je om persoonlijke redenen langere tijd niet hebt kunnen werken. Inmiddels zijn die problemen opgelost.

Benadruk in je sollicitatiegesprek dat je beschikt over de juiste vaardigheden.

Vaardigheden ontwikkel je niet alleen door het doen van betaald werk. Wellicht hebben je taken en verantwoordelijkheden tijdens je vrijwilligerswerk ook je vaardigheden ontwikkeld. Het verrichten van zorgtaken is je flexibiliteit en stressbestendigheid waarschijnlijk toegenomen. Gebruik tijdens het sollicitatiegesprek zo mogelijk concrete voorbeelden die aantonen dat je over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om de vacature te kunnen vervullen.

Focussen op positieve zaken

Niet iedere werkgever zit te wachten op iemand met een gat in zijn cv. Wil je toch een kans maken? Blijf positief en focus je op positieve zaken. Bedenk dat bijvoorbeeld een wereldreis maken, mantelzorg of fulltime zorgen voor je kinderen positieve redenen zijn voor een gat op je cv. Bedenk ook dat open en eerlijk zijn over je situatie je kracht toont. Als je direct een goede reden geeft voor het gat in je cv kun je veel negatieve vragen vermijden.

Het maken van een cv zonder data

In het veelgebruikte chronologische cv vallen gaten in je cv direct op. In dat cv staan immers de jaren waarin je werkzaamheden hebt verricht duidelijk vermeld. Ook de jaren waarin je een opleiding hebt gevolgd staan duidelijk vermeld. Een periode van inactiviteit valt een selecteur daarom direct op.

Je kunt een gat in je cv dichten door een vaardigheden-cv te maken.

Kies je voor deze alternatieve aanpak? Dan bevat je cv geen jaartallen. In dit cv vermeld je na de personalia je vaardigheden, competenties, prestaties en werkervaring. Door het ontbreken van een chronologische volgorde kan de selecteur niet zien wat het verloop van je loopbaan is. De focus ligt op de vaardigheden en competenties die je een goede kandidaat maken voor de vacante vacature. Ben je langere tijd baanloos geweest? Dan is een vaardigheden-cv zeker het overwegen waard.

Tips om slapeloze nachten te voorkomen

Een periode waarin je niets gedaan hebt staat niet goed op je cv. Het kan je zelfs slapeloze nachten bezorgen. Denk je dat het onmogelijk is om je positief in de kijker te spelen en uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek? Ook jij kunt uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Enkele belangrijke tips:
Er is niet veel aan de hand als je het gat in je cv goed weet te verklaren. Bedenk dat jouw reden voor een periode van baanloosheid wellicht prima is uit te leggen.
Het woord ontslag heeft een negatieve bijklank. Vaak is een ontslag ontstaan door een verschil van opvatting met een werkgever. Je bent dus aan een nieuwe uitdaging toe. Vermeld dus dat de aangeboden vacature een nieuwe uitdaging is. Een nieuwe uitdaging is positief.
Heb je in bijvoorbeeld 2016 voor meerdere werkgevers gewerkt, maar met korte werkpauzes ertussen? Vermeld dan niet de exacte data in je cv. Vermeld alleen het jaartal en som de verschillende werkgevers op. Vermeld ook de vervulde functie en een korte werkomschrijving.
Heb je tijdens een periode zonder betaald werk wel vrijwilligerswerk gedaan? Bedenk dat vrijwilligerswerk ook werk is. De opgedane werkervaring is wellicht heel relevant voor de functie waar je op solliciteert.
Gebruik een verkort cv als het gat in je cv al enige jaren geleden is. Beschrijf bijvoorbeeld alleen de laatste vijf jaar met functie en jaartallen. Maak van de andere jaren ene korte samenvatting. Vermeld geen jaartallen, maar noem alleen de vervulde functies op. Veel selecteurs vinden vooral recente werkervaring belangrijk.